Medlemsbetingelser for medlemskap i Byremo Treningssenter


  1. Alle som bruker treningssenteret skal ha eget abonnement/medlemskap.
  2. Det er ikke lov å låne ut brikken sin til andre.
  3. Det skal vises hensyn til andre mens man trener.
  4. Alle skal rydde etter seg, dette gjelder også å ta av vekstskivene fra apparatene.
  5. 16 års aldersgrense for å trene.
  6. Trening på eget ansvar.
  7. Barn har ingen adgang på treningssenteret.
  8. Medlemskapet er personlig og gjelder til det utløper. Det kan ikke overføres til andre eller pauses.
  9. Medlemmer skal ikke ta med seg andre ikke-medlem inn i treningssenteret.

 

Brudd på disse reglene fører til utestengelse!