For å melde deg inn i treningssenteret kan du sende mail til finseth_lene@hotmail.com